Le patronat

El Patronat, que actuarà de forma col·legiada, es reunirà, com a mínim, una vegada cada trimestre natural per debatre qüestions de la seva competència, i totes les vegades que el convoqui el President, per iniciativa pròpia o a petició de quatre, almenys, dels patrons, i ho farà per escrit, amb 10 dies d’antelació, com a mínim, a la data prevista de la celebració. Patronat. El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. Està integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 13 membres i . En reconeixement d'aquesta tasca, l'any la Generalitat de Catalunya va concedir al Patronat d'Estudis Osonencs el Premi Nacional de Cultura en la seva modalitat de Patrimoni Cultural. El web us permetrà conèixer la nostra entitat, les seves activitats i les seves publicacions. ...

DATE DE PUBLICATION 01/01/1991
AUTEUR Jean Magniadas,,
ISBN 9782402570930
DES PAGES: 256

Page précédente: Management et contrôle de gestion environnemental
Page suivante: Sociologie du numérique - 2e éd.


Le terme désigne l'ensemble des patrons ou des chefs d'entreprises privées. Le terme patronat recoupe partiellement la classe sociale qu'est la bourgeoisie. Patronat: définition, synonymes, citations, traduction dans le dictionnaire de la langue française. Définition: Ensemble des chefs d'entreprise. historique, comme protagoniste des luttes de classes et des batailles politiques, bref sur le patronat en tant qu'acteur collectif et organisé, les sciences sociales ont..